dimecres, 29 de novembre de 2017

DEMÀ 30 NOVEMBRE PLE ORIDNARI A LES 19.30 H

Demà 30 novembre tenim ple ordinari al nostre Ajuntament. A continuació s' informa del punts que tractarem a aquesta sessió:
PUNT 1:  Aprovació, si és  procedent, del borrador de l 'acta de la sessió ordinaria de data 28 de setembre de 2017 i extraordinària del 9 de novembre del 2017.
PUNT 2: Aprovació, si és procedent, del dictamen respecte al expediente de reconeixement de compatibilitat del personal de l' administració local per a desenvolupar activitats privades.
PUNT 3: Aprovació, si és procedent, del dictamen sobre l'expedient de cessió gratuïta de D. Eleuterio Molina Sanz, a l'arxiu municipal del M.I. Ajuntament de Beneixama de material audiovisual dels últims trenta-cinc anys del municipi de Beneixama.


PUNT 4: Aprovació, si és procedent,  del dictamen sobre l'expedient de pressupost general de la corporació, bases d'execució i plantilla de personal, exercici 2018.


PUNT 5: Aprovació, si és procedent, del dictamen sobre l'expedient de devolució de garantia provisional (AVAL) presentada per HIDRAQUA, GESTIÓ INTEGRAL D'AIGÜES DE LLEVANT S.A per a la concessió del servici d'abastiment i explotació del servici d'aigua potable, clavegueram i pluvials del terme municipal de Beneixama.


PUNT 6. Aprovació, si és procedent, del dictamen sobre l'expedient de proposta de la regidoria de Servicis Socials de repartiment d'ajudes amb càrrec al 0,7% del pressupost municipal de 2017.


PUNT 7: Aprovació, si és procedent, del dictamen sobre l'expedient de proposta conjunta de les regidories de cultura, educació i esports de repartiment d'ajudes a associacions culturals i esportives de la localitat. Anualitat 2017.


PUNT 8: Dació de compte decrets d'Alcaldia des de l'última sessió


PUNT 9: Informes d' Alcaldía


PUNT 10: Proposicions d' urgencia


PUNT 11: Mocions per urgència


PUNT 12: Precs i preguntes


Si voleu estar informats, recordeu demà a les 19:30h PLE ORDINARI A L' AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

divendres, 13 d’octubre de 2017

INFORMACIÓ DEL EQUIP DE GOVERN DEL AJUNTAMENT DE BENEIXAMA


Després del text que el PP de Beneixama va publicar divendres passat 6 d'octubre en les xarxes socials, amb l'únic objectiu de crispar l'ambient i, d'aquesta manera, començar la seua campanya electoral, l'Equip de Govern del nostre Ajuntament (PSOE i JPB) vol informar a la població i, al mateix temps, rebaixar la crispació.

Entenem que el Partit Popular de Beneixama està errant en la seua tasca d'oposició, i els escrits publicats en les xarxes (un a la vesprada i un altre, rectificat, a la nit) en són la prova. La funció de l'oposició és fer crítica, però constructiva, informant amb dades reals, fiscalitzant  i aportant idees per al bé del poble. Lluny d'aquesta funció està el manipular la informació per a embrutar l'ambient, que és el que han fet en publicar dades falses, algunes de les quals s'han vist obligats a rectificar a les poques hores, perdent així la seua credibilitat com a oposició.

Ens crida l'atenció que des del PP entenguen la política com “penjar-se medalles”.  No és aquesta la nostra forma de governar. Estem treballant per al poble, moltes vegades amb treball que no es veu però que és imprescindible, i seguirem treballant fins a l'últim dia sense pensar qui “arreplegarà els fruits”, perquè els fruits són per al poble de Beneixama i no per al lluïment de ningú. 

L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Beneixama no entrarà en polèmiques estèrils, sinó que seguirà informant, tal com es fa en els plens, de tots els aspectes de la seua gestió: el deute amortitzat, les subvencions, l'ocupació creada, la dedicació dels regidors, la col·laboració amb els diferents col·lectius locals i amb els esdeveniments que es celebren, els projectes realitzats, els pagaments de factures (actuals i antigues), etc. Esperem que, quan tinga  les dades sobre la taula, el PP rectifique i continue amb la seua labor d'oposició, tan necessària en democràcia, amb un major sentit de la responsabilitat.

Des de l'Equip de Govern anirem donant la informació a poc a poc perquè tothom dispose de dades reals. Recordem a la població que l'últim dijous dels mesos imparells es celebra ple ordinari, al qual poden assistir i al final del qual poden participar. També recordem que tots els dies hi ha regidors en l'Ajuntament per si necessiten demanar alguna informació o aclarir dubtes. 

Esperem que el Partit Popular de Beneixama comence a treballar pel poble, prenga bé les seues anotacions i, quan arribe l'hora de publicar informació, ho faça amb dades veraces i ajustades a la realitat.

dilluns, 2 d’octubre de 2017

DESPRÉS DE L' ESTIU COMENÇA EL NOU CURS

Bona tarda amics i amigues.
Ja ha passat l' estiu i les festes de Moros i Cristians i des de el PSPV-PSOE BENEIXAMA comencem el curs escolar també.
A partir de hui i cada setmana anirem informant des de el nostre blog i Facebook de totes les actuacions que des de el nostre Ajuntament s' están duent a terme des de que es va iniciar aquesta legislatura.


La primera informació que anem a compartir ve de la mà de la REGIDORIA DE PISCINA, que va tancar la temporada el passat 31 d' agost.


- S' han invertit aproximadament 10.000 € en la piscina municipal de Beneixama, per fer les següents actuacions: obra d' una nova caseta per a clorador de les piscines petites, instalación de dos cloradors nous ( un per a la piscina gran i altre per a les petites), retirada de plaques de fibrocement i obra de cuberta nova.
- Aquest any també ha sigut el primer any que la piscina ha estat oberta al públic des de les 11:30h del matí fins les 19:30h. de la vesprada.
-  Habilitació de carrers per a practicar natació durant unes hores a mig dia.dilluns, 1 de maig de 2017

FELIZ DIA 1 DE MAYO. MANIFIESTO SOCIALISTA


LOS MISMOS OBJETIVOS EN UN CONTEXTO DISTINTO
Como todos los primeros de mayo los socialistas mostramos nuestro apoyo y solidaridad a la clase trabajadora de nuestro país. A todos, a los que tienen empleo, a los que lo tuvieron y se jubilaron, a los que lo perdieron y a quienes intentan conseguirlo.
Hoy esa clase trabajadora es más diversa que la que alumbró los logros y conquistas de la primera lucha obrera. Los retos y el entorno institucional son distintos. Tenemos una democracia avanzada, nos movemos en un marco europeo de soberanía compartida y la transformación digital diluye las fronteras entre empleador y empleado. El mercado de trabajo es diferente, pero los objetivos siguen siendo básicamente los mismos: garantizar unas condiciones de vida dignas para todas las personas que con su trabajo y conocimiento aportan valor a la sociedad.
Estos objetivos no solo no se han conseguido, sino que cada vez estamos más lejos de alcanzarlos. Nuestro mercado de trabajo mantiene dos características inaceptables. Mucho paro, gente que quiere trabajar y no puede. Y mucho empleo precario, que no ofrece un desarrollo de la carrera profesional y vital a los trabajadores y trabajadoras. Una situación inaceptable, que un partido progresista como el PSOE no puede permitir.
Esta situación se refleja también en las estadísticas, porque no solo tenemos que fijarnos en el PIB. Los datos reflejan que la tasa de pobreza sigue creciendo en España a pesar de la recuperación de la producción.
Pobreza que afecta sobre todo a los parados, pero también a los trabajadores, afectando al 14% de la población ocupada, casi 3 puntos más de la que había antes de la reforma laboral del PP.

EL PSOE AL LADO DE LOS TRABAJADORES, DEFENDIENDO SUS DERECHOS ANTE LOS NUEVOS RETOS
El Partido Socialista está y estará construyendo las soluciones para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Lo hicimos consiguiendo una subida histórica del 8% del Salario Mínimo Interprofesional y lo seguiremos haciendo trabajando desde las instituciones para traer a España cambios profundos en las normas laborales y en nuestro maltrecho Estado social.
Necesitamos un nuevo marco de relaciones laborales para crear empleos de calidad en la era de la tecnología digital y el comercio global.
El Estatuto de los Trabajadores de 1980, varias veces actualizado, ha cumplido su misión. En el siglo XXI necesitamos adaptar nuestra regulación laboral a la nueva realidad. La nueva regulación que derogue la actual reforma laboral debe ser lo suficientemente flexible para crear empleo de calidad en entornos globales y con una revolución tecnológica intensa y cambiante. Y lo suficientemente segura para que todas las personas que trabajan en España puedan tener vidas estables en España, especialmente los jóvenes y mujeres de todas las edades.
MANIFIESTO
EMPLEO DIGNO Y POBREZA CERO: POR LA MODERNIZACIÓN DE NUESTRO
SISTEMA DE RELACIONES LABORALES Y EL ESTADO DE BIENESTAR.
La reforma laboral del PP ha depreciado la capacidad de negociación de los trabajadores y sus representantes; los sindicatos. Es urgente revertir esa situación y recuperar la negociación colectiva para que los trabajadores puedan reconquistar derechos y condiciones salariales. Tenemos que frenar la devaluación de los salarios y conseguir un reparto justo de los beneficios de las empresas entre trabajo y capital.
La recuperación de la rentabilidad empresarial no puede ser a costa de reducir la participación de los salarios. La cultura de la productividad pasa porque empresario y trabajadores participen no sólo de las dificultades, sino también de los éxitos en la gestión de la empresa.
La falta de estabilidad en el empleo dificulta la acumulación de capital humano en el proceso productivo y disminuye la cohesión social. La estructura productiva de la economía española no justifica tener una tasa de temporalidad tan alta y los abusos en la utilización del contrato a tiempo parcial. Hay que limitar la duración de los contratos temporales, penalizar a las empresas que abusan de la temporalidad en la contratación y perseguir el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial.
 Hay que cambiar las leyes y hacer que se cumplan.
El elevado paro de larga duración y la insoportable tasa de paro juvenil son un riesgo sistémico para nuestra economía. Es necesario reformar las políticas activas de empleo, dedicando menos recursos a subvencionar contratos, que se realizarían en cualquier caso, y aumentar los recursos a formación por desempleado. Es necesario ofrecerles formación adaptada a sus perfiles y a las demandas del mercado de trabajo.
La brecha salarial y las diferencias de promoción laboral entre mujeres y hombres es una de las causas pendientes más relevantes para la conquista de derechos de la clase trabajadora. Son las mujeres las que más sufren la precariedad laboral. Son ellas las que más dificultades tienen para desarrollar su carrera profesional.
Son ellas las destinatarias de los salarios más bajos. Para combatir esta discriminación es necesario implantar una Ley de Igualdad salarial que contemple medidas laborales, de inspección y formativas.
La mitad de nuestros desempleados están en riesgo de pobreza. Los niños cuyo padre o cuya madre trabajan son los que se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza de toda la Unión Europea. El Gobierno está desatendiendo a los más perjudicados por la crisis, los parados de larga duración y los niños, incluso aquellos hijos de trabajadores, cuyo empleo precario no garantiza unas condiciones de dignidad a sus familias. No solo hay que cambiar nuestras leyes laborales y reforzar las políticas de formación para prepararnos para los trabajos del futuro, también hay que rediseñar nuestro Estado de Bienestar para atajar los nuevos focos de pobreza que se está generando. Entre ellos las familias con hijos, especialmente las monoparentales y los parados de larga duración deben ser la prioridad.
Junto a ello, debemos dar certidumbre a los trabajadores de hoy sobre su pensión de mañana, es necesario aportar más ingresos fiscales al sistema y acabar con la congelación permanente de las pensiones de jubilación a la que nos ha condenado la reforma del Partido Popular.
Reforzamos nuestro compromiso con una política económica alternativa, progresista, capaz de ganar competitividad sin atacar los derechos de los trabajadores y que nos prepare para los retos del futuro. Una política que modernice nuestro sistema de relaciones laborales y el Estado de Bienestar con el objetivo de conseguir empleo digno y atajar la pobreza.
Hoy, igual que siempre, nos manifestaremos el 1º de Mayo y hacemos un llamamiento a la ciudadanía y en particular a los militantes y simpatizantes del PSOE para que se una a las convocatorias de las organizaciones sindicales.
dijous, 20 d’abril de 2017

EXPOSICIÓ " 100 ANYS DE L' AGRUPACIÓ LOCAL PSPV-PSOE BENEIXAMA"L' AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE BENEIXAMA, DINS DE LA CELEBRACIÓ DEL SEU CENTENARI,  ES  COMPLAU A CONVIDAR-LOS A L' EXPOSICIÓ " 100 ANYS DE L'AGRUPACIÓ LOCAL PSPV-PSOE BENEIXAMA" QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 29 D' ABRIL A LES 19:00H EN LA SALA DE EXPOSICIONS TEMPORALS.


US ESPEREM A TOTS.


SALUTACIONS SOCIALISTES.

dimecres, 8 de març de 2017

8 DE MARZO... DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER


MANIFIESTO 8 DE MARZO DE 2017


DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
El 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, conmemoración de una fecha histórica y reivindicativa de la Igualdad real de mujeres y hombres. Ha pasado un siglo y hemos aprendido que la igualdad de derechos, políticos, sociales y laborales hay que reforzarla cada día, porque cuando no se avanza se retrocede y hoy las amenazas para alcanzar la igualdad son reales y no difusas. El contexto internacional ha cambiado a peor con los nuevos responsables políticos que, lejos de reforzar la democracia la debilitan atacando a dos de sus pilares fundamentales, el estado de Derecho y la Igualdad.


Generaciones de nuestras mujeres han venido luchando por la libertad, nuestras abuelas, nuestras madres, incluso nuestras bisabuelas. Una libertad que hoy, gracias a ellas, es un patrimonio colectivo que hay que seguir defendiendo cada día porque nadie nos la da, pero algunos quieren arrebatárnosla.


La "Marcha de las Mujeres" en todo el mundo contra Trump fue la expresión de un grito de libertad y dignidad para defender los derechos humanos, la diversidad, la igualdad, la inclusión, los derechos reproductivos y condenar el racismo. Más de seis millones de mujeres salieron a la calle para manifestar su rechazo a las políticas machistas de la nueva Administración norteamericana y de los Gobiernos conservadores populares europeos. Si el Estado debe garantizar el orden social, hoy se observan muchos nubarrones en el horizonte. Como el desafío institucional de algunos gobernantes, que menospreciando la importancia de las instituciones y los acuerdos Internacionales, vulneran los Convenios ratificados por sus países frente a todas las formas de discriminación contra las mujeres.


Aquí en España, el Gobierno del partido popular incumple la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOIEMH).Como son los planes de Igualdad "para promover la adopción de medidas concretas en favor de la igualdad en las empresas, situándolas en el marco de la negociación colectiva, para que sean las partes, libre y responsablemente, las que acuerden su contenido. Asimismo, incumple las medidas específicas sobre los procesos de selección y para la provisión de puestos de trabajo en el seno de la Administración General del Estado. También en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en las Fuerzas Armadas.


Sabemos que la discriminación, la desigualdad y el patriarcado siguen estando presentes en la sociedad española de hoy en día. Es un problema que ha ido en aumento al no haberse puesto en marcha medidas por parte del Gobierno para acabar con ellas. De ahí el retroceso significativo en combatir y erradicar la violencia de género, incompatible con la democracia. La violencia machista sigue creciendo, también las mujeres asesinadas y sus hijas e hijos, víctimas todos ellos de maltratadores. La Subcomisión para un Pacto de Estado contra la Violencia de Género es un buen paso pero no suficiente. Hay que prevenir y garantizar la formación en igualdad en todos los ciclos formativos entre las y los jóvenes. Sin embargo, el Gobierno ha suprimido este año las subvenciones a las universidades para la formación en igualdad, así como los planes de igualdad en las pequeñas y medianas empresas. Solo educando en igualdad, podremos vivir en igualdad.


Mientras sigan existiendo ataques a las mujeres comprometidas con la igualdad real, no avanzaremos en igualdad. Es un síntoma de una cultura machista arraigada que salpica también a algunos responsables públicos del Partido Popular. Los insultos y descalificaciones hacia las mujeres por parte del alcalde de Alcorcón y del Alcalde de Almendralejo, les descalifican para el ejercicio de la responsabilidad pública. No es suficiente con pedir perdón, han de dimitir.


La crisis ha sido utilizada por Rajoy para desmantelar las políticas de igualdad desoyendo las recomendaciones de la CEDAW, Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, de ampliar la inversión y la protección social de las mujeres. Desigualdad y discriminación reflejadas en los presupuestos del Gobierno. Recortes drásticos en políticas de Igualdad cuyo resultado es el empobrecimiento de las mujeres, sobre todo de las más vulnerables y que ha llevado a la feminización de la pobreza.


La reforma laboral está perjudicando más a las mujeres por el reparto desigual del empleo en el mercado laboral, por la precariedad y la temporalidad laboral y el empleo a tiempo parcial, que conllevan un significativo recorte en la prestación por desempleo. De ahí que la pensión que reciben las mujeres sea un 37% más baja que la de los hombres, porque los salarios que tienen las mujeres son un 23,25% menos. Y es que la brecha de Género ha ido creciendo en los últimos seis años.


Las mujeres con discapacidad sufren discriminación múltiple. Hay que fomentar el acceso a la educación superior de este colectivo y su participación social y política. Respetar sus derechos sexuales y reproductivos. Hay que implementar medidas de apoyo adecuadas para que las víctimas de violencia de género tengan las ayudas necesarias y accesibles.

El PSOE es el partido que ha defendido y viene defendiendo la igualdad, como principio fundamental, también la paridad, la corresponsabilidad, el fin de la brecha salarial y de la precarización del empleo de las mujeres. El PSOE está comprometido con poner fin a la lacra social que es la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, con acabar con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.


En el ADN de los y las socialistas está eliminar todas las barreras contra las mujeres que siguen en pie. Lo hicimos cuando gobernamos con el fin de avanzar en la Igualdad aprobando leyes, como la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Matrimonio entre personas del mismo sexo, la Ley de Dependencia, el Plan Concilia, la implantación de la coeducación y la educación para la ciudadanía.


Queremos una sociedad en la que las mujeres vivan libres de violencia, una sociedad paritaria y participativa en la que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde por derecho y por capacidad. El 8 de Marzo las mujeres y hombres socialistas estaremos junto a las organizaciones sociales y feministas para defender los derechos, la libertad e igualdad de las mujeres. El PSOE hace un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y organizaciones para que juntos avancemos hacia una sociedad más justa e igualitaria y en la que nadie se quede fuera.


¡Viva el 8 de Marzo! Día Internacional de las Mujeres.

divendres, 23 de desembre de 2016